วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติราชินีทั่วประเทศ

วธ. จัดการแสดงโขน ชุด กษิรธารามณโฑเทวี – โขนเฉลิมพระเกียรติ 4 ภาค พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาสารคดีเผยแพร่พระราชประวัติ เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินีทั่วประเทศ

วันนี้(11 ส.ค.)นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทางวธ. และหน่วยงานในสังกัดได้แก่ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)  กรมการศาสนา(ศน.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ การแสดงโขนชุด “กษิรธารามณโฑเทวี” เฉลิมพระเกียรติ และการแสดงรำถวายพระพร และระบำชุดไทยพระราชนิยม ยังจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระมหากรุณาธิคุณด้านนาฏดุริยางคศิลป์ การจัดบรรเลงดนตรีสากล อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์คำหวาน เพลงสมเด็จ เพลงนาฏมาตาประกอบจินตลีลา เพลงพระราชนิพนธ์ภิรมย์รัก ในวันที่ 11 ส.ค. ณ โรงละครแห่งชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews