วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ)

อีกหนึ่งวัดที่ได้รับความนิยมจากผู้คนที่มาให้อาหารปลาอยู่เป็นประจำกับวัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ) วัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด ด้วยความที่มีพันธุ์ปลาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาแรด ปลาตะเพียน และปลาอื่นอีกหลายชนิดมารอรับอาหารจากผู้ใจบุญกันอย่างเนืองแน่น

ซึ่งวัดนี้มีชื่อเดิมว่าวัดหงษา จนในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหงษ์ปทุมาวาสจนถึงปัจจุบัน สร้างขึ้นสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่ที่นี่เป็นวัดของชนชาวมอญที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อหวังพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวชาวมอญพักอาศัยอยู่ที่เมืองสามโคกและเมืองนนทบุรี ภายในบริเวณวัดปรากฏสัญลักษณ์ของชนชาวมอญ คือ เสาหงษ์และตัวหงส์บนยอดเสา ซึ่งหมายถึง เมืองหงสาวดี ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของชนชาวมอญ รวมทั้งเจดีย์ทรงมอญ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์จิตตะกอง โดยในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองและพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าประดิษฐานเป็นพระประธาน ที่วิหารพระมีรูปหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดเขาตะเครา สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต) หลวงปู่เฒ่า หลวงปู่เอี่ยมที่ชาวบ้านนับถือ และมีศาลาการเปรียญประดับด้วยไม้แกะสลักสวยงาม มีผู้คนแวะเวียนมาที่นี่อย่างไม่ขาดสาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand