แนะ คนใก้ลเคียงหมั่นดูแลกัน ลดปัญหาฆ่าตัวตาย

หากพูดถึงด้านจิตใจของคนอาจมีความเข้มแข็งไม่เท่ากันแต่ทุกอย่างสามารถฝึกได้ถือเป็นเรื่องน่าห่วงหากเราต้องสูญเสียคนในประเทศไปเรื่อยๆ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ให้สัมภาษณ์ว่า จากการรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศโดยศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร เกี่ยวกับสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยพบว่า

Read More →

เผยแพร่ พรบ.ควบคุมยาสูบ ในพื้นที่ท่องเที่ยว

ลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษ และเมืองท่องเที่ยว พัทยา บางแสน นาจอมเทียน และสัตหีบ สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก โดยศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (ASH)

Read More →

ส้มซ่า และ ส้มสา

ส้ม ถือเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื้อสายจีนเขานิยมกัน ข้ามปีใหม่อีกไม่กี่วันก็ตรุษจีน-ปีใหม่ของชาวจีน จึงขอแนะนำหรือไขข้อข้องใจ ส้มซ่า และ ส้มสา สมุนไพร 2 ชนิดที่คนมักสับสน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่คิดว่า “ส้มซ่า” และ “ส้มสา” คือพืชชนิดเดียวกัน ในทางวิชาการ ส้มทั้งสองชนิดเป็นพืชที่อยู่คนละวงศ์ ส้มซ่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus auruntium L.var.aurantium หรือในปัจจุบันใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus aurantium L. (เครื่องหมาย x แสดงให้เห็นว่าพืชชนิดนี้มีการคัดสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วนำมาปลูก) ส้มซ่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับส้มเกลี้ยง เป็นกลุ่มที่มีการคัดสายพันธุ์เพื่อนำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ สำหรับ ส้มสา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Myrica esculenta Buch.-Ham ex D.Don อยู่ในวงศ์เอี้ยบ๊วย (Myricaceae) ส้มซ่า มีชื่อสามัญทางราชการว่า “ส้มเกลี้ยง” มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า Bouquetier, Sour orange, Bitter […]

Read More →

เทคนิคสอนลูกรักให้จิตใจดี

การสร้างสังคมที่ดีสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก พญ. ถิรพร ตั้งจิตพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดีมาแนะนำและใช้ได้จริง

Read More →

บทพิสูจน์สงกรานต์ปลอดเหล้า

ผ่านมากว่า 10 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และในปี 2560 เป็นครั้งแรกที่มอบรางวัล STOPDRINK AWARD 2017 “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า” โดยมีพื้นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าเข้ารับรางวัล 30 พื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 แห่ง ส่วนราชการจำนวน 3 แห่ง และพื้นที่เอกชนจำนวน 4 แห่ง เข้ารับรางวัล และร่วมแบ่งปันประสบการณ์และปัจจัยความสำเร็จของแต่ละพื้นที่ สสส.ตั้งเป้า สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ความสำเร็จของพื้นที่ปลอดภัยทั้ง 30 พื้นที่ทั่วประเทศเป็น การตอกย้ำค่านิยมที่ถูกต้องของการจัดประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้าที่ สสส.ดำเนินการมาตลอด 10 ปีจากผลการสำรวจความเห็นของประชาชน ผู้จัดงาน และผู้จำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาล ปี 2560 […]

Read More →

‘นมแม่’ พัฒนาสมองลูกอย่างไร?

ว่ากันด้วยเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ความพยายาม ความอดทน การมีแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ความชำนาญในสิ่งนั้นๆ ฯลฯ หรือสิ่งใดๆ ก็ตาม แต่ทราบหรือไม่คะว่าจุดแรกเริ่มที่จะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ คือ “นมแม่”

Read More →